Mes turime 161 svečius online

Apsilankymų šiandien:689
Apsilankymų vakar:1230
Apsilankymų šį mėn.:24322
Apsilankymų iš viso:1051966

Arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pašventino koplyčią, įrengtą Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje

Gruodžio 2-oji įeis į septintą dešimtmetį skaičiuojančios Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčios istoriją. Tądien Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pašventino klebono Medardo Čeponio pastangomis įrengtą koplyčią, kurioje šaltu periodu šiokiadieniais galės melstis apie pusšimtis tikinčiųjų, o jų paprastomis dienomis susirenka ne ką daugiau...

Gausiai susirinkę tikintieji nekantriai laukė atvykstančio garbingo svečio arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo, kurį, kaip ir pridera, pasitiko Švenčionių Visų Šventųjų parapijos klebonas Medardas Čeponis ir vikaras Marijan Opriško. Šv. Mišiose, kurias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas, dalyvavo ne tik Švenčionių dekanato kunigai Aldas Čeponis, Vytautas Pūkas, Deimantas Braziulis, Raimundas Macidulskas, bet ir Ignalinos dekanas Vidas Smagurauskas, kunigas Antanas Domeikis, arkivyskupo sekretorius Mindaugas Bernatovičius. Šv. Mišių metu giedojo abu parapijos chorai.

Klebonas Medardas Čeponis, dėkodamas arkivyskupui už koplyčios pašventinimą ir altoriaus, kurį sukūrė Vytautas Tracevičius, konsekravimą, kalbėjo apie naujas galimybes, kurios atsiveria, ypač šaltuoju metu. Dėkojo klebonas ir visiems dalyvavusiems iškilmingose apeigose.

Apie altoriaus svarbą pamokslo metu kalbėjo ir arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kuris kartu su klebonu Medardu Čeponiu pasirašė koplyčios altoriaus konsekravimo dokumentą. Po Šv. Mišių džiaugdamasis gražia švente vyskupas metropolitas G.Grušas sakė:

- Dabar jūs turite šiltą koplyčią ir šaltą bažnyčią. Linkiu, kad ši bendruomenė vis dažniau susirinktų melstis. Sušildytų tą pačią bažnyčią tarpusavio meile, kuri sklistų už bažnyčios ribų, kad jūs savo gyvenimuose vis labiau jaustumėte tarpusavio meilę, ir tai būtų ženklas visam jūsų miestui, visai parapijai. Dėkoju klebonui už jo iniciatyvą, rūpestį savo parapijiečiais, kad galėtų pasimelsti šiltai. Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šios Liturgijos. Lai mūsų maldos sustiprina mus, - kreipdamasis į susirinkusius sakė garbingas svečias.

Žinoma, kaip ir turi būti tokiomis iškilmingomis akimirkomis, buvo ir dovanų, ir padėkų, ir gėlių.

Nuo šiol, kaip sakė parapijos klebonas Medardas Čeponis, Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia turi šiltą koplyčią ir konsekruotą altorių bei šaltą bažnyčią ir nekonsekruotą altorių.

Algis JAKŠTAS