Mes turime 136 svečius online

Apsilankymų šiandien:687
Apsilankymų vakar:1230
Apsilankymų šį mėn.:24320
Apsilankymų iš viso:1051964

Padėkos žodis

Šį savo padėkos žodį tiems, kurie dalyvavo gegužės 26 d. renginyje, skirtame mano kūrybai, norėčiau pradėti mintimis, skirtomis Jo Didenybei Menui.

„Menas turi būti kilnus, o toks jis yra laisvas, niekas neturi jo varžyti, bet tik meninio kilnumo ribose. Menas nori kartu ir šventojo, ir prakeiktojo...

Menas, kaip tokia graži didinga amžina upė, plukdanti savo vandenis į okeaną, bet tik dėl to, kad yra šaltinėlis, kuris iš žemių verždamasis, jai daugiausia to grožio ir galybės duoda. Šaltinėliui išdžiūvus, dingtų išdidi upė.

Menas negali turėti praktiško tikslo. Menas turi mokyti žmones. (Dantė)

Menas tepasiekia savo tikslą, kai jis priverčia žmones užmiršti praktiškąjį gyvenimą ir pakilti į idealų pasaulį – dvasinį. Tik vengdamas praktiškumo, menas tampa. (Iš Julijono Lindės Dobilo (1872-1934).“

O dabar apie gegužės 26-osios dieną, kuri pabraukta trijų spalvų brūkšniais ne vien tik mano gyvenimo kalendoriuje.

Turėčiau tarytum tas šaltinėlis jau nebetrykšti, o tik savimi gėrėtis, naktimis skaičiuoti žvaigždeles. Juk tiek buvo išsakyta prakilnių minčių, tapusių aukštosios kultūros statybų plytomis tiesiogine prasme. Todėl dėkoju asmeniškai kiekvienam už išreikštą meilę ir dėmesį ne vien tik man, o kartu ir Lietuvai. Norėčiau padėkoti „Švenčionių krašto“ redaktoriui Algiui Jakštui, Švenčionių r. mero patarėjai Simonai Kazlienei. Dėkoju Švenčionių r. merui R.Klipčiui už suteiktą materialinę paramą, už gražius palinkėjimus. Dėkoju Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorei p. R.Razmienei už nuostabius žodžius. Dėkoju vicemerui K.Trapikui, buvusiam Sąjūdžio bendražygiui, už viltį, tapusią kūnu, galbūt Švenčionių krašto žmonės surastų, suprastų teisingumo žiedus. Nuoširdus ačiū p. Gražinai Jarmalytei ir kraštietei Viktorijai Lapėnienei – apdovanojimo „Lietuvos ąžuolai“ antrininkei. Dėkoju gėlių karalienei p. Elenai Markevičienei, su kuria prieš 50 metų kartu dirbome „brandaus socializmo“ statybose. Ačiū bendražygiams Br.Lazaraičiui ir V.Stunžėnui už „Tiesą, kelią ir gyvenimą“.

Dėkoju TS-LKDS Švenčionių skyriaus pirmininkui p. Sauliui Šiliniui už „Lietuvos ąžuolas“ vardinio ženklelio suteikimą. Man tai didis valstybinis apdovanojimas.

Dėkoju Lietuvos kultūros ministrei Lianai Ruokytei-Jonsson už padėkos raštą, kurį tuoj pat pasikabinau ant sienos savo menų šventovėje. Tai pirma padėka po Meno kūrėjo vardo suteikimo 2008 metais.

Dėkoju Seimo nariams p. Vytautui Rasteniui, p. Gintautui Kinduriui, p. Agnei Širinskienei, už garbės raštą, kupiną gilios minties.

Nuoširdžiai dėkoju ir tai sakau išdidžiai: „AČIŪ AČIŪ TAU – TAU Menų fakulteto dekane Petrai Telyčėnai – už tą didžiulį darbą, kurį padarei vardan tos kultūros atgimimo mūsų Švenčionijoje.“ Sakau „atgimimui“ nedviprasmiškai, štai taip, kai jūsų, trijų tigrų (dr. Elenos Kadzevičienės, Angelės ir Petro Telyčėnų) atėjimas ženkliai pakėlė ne tik meno, bet ir apskritai intelektualų kultūrinį lygmenį mūsų rajone.

Ypatinga padėka Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos direktoriui Raimondui Gaidžiui ir visam kolektyvui. Ačiū dr. Reginai Čičiurkienei-Mikštaitei bei Algirdui ir Rasai Breidokams už tautinę juostą, kurioje pajutau magišką jėgą, atėjusią iš „Vargo mokyklos“ laikų. Žadu atsidėkoti gimnazijos choro ir meno mokyklos fortepijono atlikėjų vadovams.

Ačiū visiems atėjusiems. Jūsų buvimas menui skirtame renginyje patvirtina gerai žinomą tiesą – poreikis menui ir kultūrai yra ir mūsų rajone, o mūsų, kuriančiųjų, pareiga – padėti jiems numalšinti poreikio kultūrai alkį.

O kitai metais – tai būtų 2018 m. – Lietuvos šimtmetį paminėti jau dabar kviečiu visus į Jukiškes. Jei Dievas laimins, kol kas akivaizdu, kad taip yra, užbaigsiu „Lietuvos kelio“ skulptūrinį ansamblį. Taigi ši mano padėka Jums tepasiekia kaip priesaika.

Tepadeda mums Dievas!

Jūsų Juozapas JAKŠTAS