Strateginis plėtros planas – šiandiena ir vizijos


Strateginio plano kūrėjų atlikti tyrimai – vertinga informacija apsisprendžiant dėl investavimo ir planuojant tolesnę savo veiklą

Irena PAULIUKEVIČIENĖ

Tikslas – plėtra ir konkurencingumas

Rajono savivaldybė, bendradarbiaudama su savivaldybės atstovais ir išorės ekspertais, parengė Švenčionių rajono savivaldybės plėtros strateginį planą, kurį rajono savivaldybės taryba patvirtino pernai prieš pat Kalėdas. Strateginio plano tikslas – paspartinti subalansuotą Švenčionių rajono savivaldybės plėtrą, sustiprinti konkurencingumą Lietuvoje ir Europoje. Be to, šis svarbus perspektyvinis dokumentas padės sėkmingai naudotis Europos Sąjungos Struktūrinių fondų ir kt. finansinių išteklių teikiamomis galimybėmis.

 

Keturi projekto etapai

2010 m. UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ pradėjo vykdyti „Švenčionių rajono plėtros strateginio plano atnaujinimo ir Švenčionių rajono savivaldybės trimečio strateginio veikos plano parengimo paslaugų“ projektą. Projektas įgyvendinamas keturiais etapais: I etapas – Švenčionių rajono plėtros strateginio 2011-2018 m. plano įvadinio etapo ir tyrimo parengimo įgyvendinimas, II etapas – Švenčionių rajono plėtros strateginio 2011-2018 m. plano parengimas. Tarybos patvirtintas Strateginis planas yra II etapo pagrindinis rezultatas.

Pagal vykdomą projektą priešakyje dar du etapai: III – Švenčionių rajono savivaldybės 2011-2013 m. veiklos plano įvadinio etapo ir savivaldybės analizės parengimo įgyvendinimas, IV – Švenčionių rajono savivaldybės 2011-2013 m. veiklos parengimas.

Siekiant kokybiškai atlikti Strateginio plėtros plano 2004-2010 m. koregavimą 2011-2018 m., buvo atlikta Strateginio plėtros plano ir jo įgyvendinimo vadybos ir rezultatų analizė. Buvo apklausti įvairių sričių ekspertai, užrašytos jų siūlomos rajono plėtros perspektyvos, tiriamas gyventojų pasitenkinimo lygis rajono strateginiais pokyčiais. Į visa tai buvo atsižvengta koreguojant Strateginį plėtros planą 2011-2018 m.

 

1 procentas Lietuvos. Ką atskleidė tyrimai?

Gyventojai. Plano rengėjai, vadovavęsi 2009 m. duomenimis, pažymi, kad Švenčionių rajonas priskiriamas prie mažesniųjų rajonų. Jame yra 30 tūkst. gyventojų, taigi 1 procentas Lietuvos. Manoma, kad 2-3 tūkst. gyventojų gali būti išvykę. Prognozuojama, kad per artimiausius kelerius metus gyventojų rajone, kaip ir visoje šalyje, toliau mažės. 2004-2009 m. rajone gyventojų sumažėjo 6,3 proc. (šalyje 2,8 proc.). Kaimyniniuose Utenos ir Vilniaus rajonuose gyventojų mažėjimo proc. mažesni, o štai Ignalinos ir Molėtų rajonuose padėtis gerokai dramatiškesnė – ten gyventojų per minėtą laikotarpį sumažėjo daugiau kaip po 10 proc.

2009 m. pensijas rajone gavo 10800 gyventojų. Didžiausia dalis – 6400 – senatvės pensijas, netekto darbingumo gavėjų skaičius išaugo iki 1200. Išlaidos pensijų gavėjams išaugo daugiau negu du kartus, pirmiausia dėl tuometinės pensijų didinimo politikos. Pensijų gavėjų rodiklis tūkstančiui gyventojų mūsų rajone blogesnis negu šalyje, bet žymiai geresnis negu kaimyniniame Ignalinos rajone: šalyje – 275, Švenčionių r. – 354, Ignalinos r. – 461 tūkstančiui gyventojų. Vidutinė gyvenimo trukmė rajone – beveik 72 m.

2009 m. rajone buvo 1037 socialinės pašalpos gavėjai, socialinei apsaugai buvo skirta 7 mln. 780 tūkst. litų. Buvo daugiau kaip 100 socialinės rizikos šeimų, kuriose augo daigiau nei 300 vaikų. Rajone esančiose 4 vaikų globos įstaigose augo 380 vaikų (aplinkiniuose rajonuose – keturiskart mažiau), iš jų tik maža dalis – mūsų rajono.

Švietimas. 2009 m. rajone buvo 12 mokyklų, kuriose mokėsi 4034 mokiniai, dirbo 415 mokytojų. Vienam mokytojui rajone teko 7 mokiniai, klasėje vidutiniškai – po 12,8 mokinio (šalyje – po 20).

Verslas. 2010 m. rajone veikė 329 ūkio subjektai. Populiariausia veikla – prekyba, bet ji mūsų rajone sukuria mažiau pridėtinės vertės negu šalyje. Mūsų rajone svarbiausi sektoriai, kaip ir Utenos rajone, pramonė, prekyba, žemės ūkis. Tuo tarpu pramonės sektorius Ignalinos ir Molėtų rajonuose menkas.

Darbo jėga rajone – 13 tūkst. asmenų.

Tiesioginės užsienio investicijos. Tai – vienas iškalbingiausių rodiklių, bylojančių apie rajono patrauklumą ir perspektyvumą investuotojų planuose. 2010 m. tiesioginės užsienio investicijos mūsų rajone sudarė 80 mln. litų. Palyginimui: Molėtų r. – 9,4 mln. Lt, Ignalinos r. – 5,7 mln. Lt, ir tik Utenos rajonas pralenkė – 308,6 mln. Lt.

Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui atitinkamai keliskart didesnės negu kaimyniniuose rajonuose: Švenčionių r. - 2673 Lt, Molėtų r. – 417 Lt, Ignalinos r. – 292 Lt, Utenos r. – 6577 Lt, bet Utena jau priskiriama prie didesniųjų pramoninių rajonų.

Projektai. Šiuo metu Švenčionių rajono savivaldybėje įgyvendinama 710 projektų, jų vertė 190 mln. litų. Daugiausia – verslo skatinimo ir švietimo srityse.

Turizmas. Turizmo potencialas rajone siejamas su unikalia gamta, patrauklia aplinka – 55 proc. teritorijos užima miškai. 2009 m. apsilankė 8,6 tūkst. turistų, daugiausia vietiniai.

Keliai. Vietinės reikšmės kelių rajone – 1030 km., 62 proc. su danga. Transporto priemonių per 10 m. išaugo 60 proc.

 

Problemas ir plėtros kryptis įvardijo ekspertai ir gyventojai

Plėtros plano rengėjai, darbe remdamiesi apklausų, tyrimų ir analizės rezultatais, jų pagrindu suformulavo ir pagrindines problemas, kurios kartu yra ir veiklos prioritetai, labiausiai dėmesio ir lėšų reikalaujančios sritys. Svarbiausia problema apklaustieji ekspertai (aukštesnes pareigas užimantys asmenys) laiko aukštą nedarbo lygį. Toliau – kelių būklė ir socialinės problemos. Po jų minimos: pilietiškumo ugdymas, švietimo ir ugdymo įstaigų veiklos gerinimas, sveikatos paslaugų kokybė, jaunimo užimtumas, atliekų tvarkymas.

Kiti apklausose dalyvavę rajono gyventojai įvardijo panašias problemas, papildomai pabrėžę transporto ir susisiekimo. Mažai apklausos dalyvių pasisakė už kaimiškų vietovių plėtrą.

Visų gyventojų nurodomos pagrindinės plėtros sritys: konkurencinga rajono ekonomika; kokybiška ir patogi gyvenamoji aplinka; saugi ir aktyvi bendruomenė; efektyvi rajono savivalda.

Sutvarkius šias sritis, atrodo, beliktų džiaugtis gyvenimu...

 

 >>